Sunnylife Mongolia

Manager

3:32

Hi there. How can I help you?

Манай үйлчилгээ

Мэргэжлийн аудио төхөөрөмж

Бүх төрлийн танхимд болон гадаа тоглолтонд зориулагдсан мэргэжлийн аудио тоног төхөөрөмжүүд, зөөврийн тайзыг өргөн сонголттойгоор нийлүүлж байна.

Кино театрын зориулалтын дууны систем

Мэргэжлийн кино театрын шаардлагыг бүрэн хангахуйц 5.1 болон 7.1 дугаралт бүхий хамгийн сүүлийн үеийн дууны системийг бид таньд санал болгож байна. 

Хөгжмийн зэмсэг

                                                          Бүх төрлийн үндэсний болон цахилгаан хөгжмийг захиалгаар нийлүүлэн ажиллаж байна.

Бидний хийж гүйцэтгэсэн ажлуудаас

Баян-Өлгий аймаг. Театрын дууны системийг бүрэн шинэчлэв. Удирдлагын хэсэг.