Sunnylife Mongolia

Manager

3:32

Hi there. How can I help you?

Манай үйлчилгээ

Загвар сонгох

Бид хэрэглэгчдийнхээ хүсэлтийн дагуу захиалагчийн соёлын төв, кино театр, хурлын танхимд тохирсон өнгө загварын сандлыг санал болгоно.

Үйлдвэрлэлт, импорт

Хэрэглэгч загварыг баталгаажуулснаар үйлдвэрлэлт эхлэх ба боломжит богино хугацаанд батлагдсан загварын дагуу үйлдвэрлэгдэнэ.

Хүргэлт, суурилуулалт

Захиалгын дагуу үйлдвэрлэгдсэн үзвэрийн сандлуудыг Монгол орны аль ч өнцөг буланд хүргэн өгч, мэргэжлийн түвшинд угсарч суурилуулж өгнө. 

Бидний хийж гүйцэтгэсэн үзвэрийн сандлын ажлууд